Kerkenbeleidsplan

09 Oktober 2020

Kerkenbeleidsplan

KERKENBEHEERSPLAN

Door de terugloop van het kerkbezoek moet men overal te lande op zoek naar nieuwe bestemmingen voor zogenaamd “ontwijde” kerken. Ook Gavere is daar nu, na veel dralen, werk van aan het maken.

De kerken van Semmerzake, Dikkelvenne, Vurste en Baaigem zijn geen eredienstgebouwen meer en moeten een nieuwe bestemming krijgen.

De bestuursmeerderheid wil enkel de gebouwen in bezit houden "die nuttig kunnen zijn voor de opdracht van het lokaal bestuur". Enkel kerk Dikkelvenne is eigendom van het kerkbestuur, de andere zijn eigendom van de gemeente.

Voor Dikkelvenne heeft de groep “Kerk in het Midden” al meerdere interessante pistes uitgewerkt voor een zinvol gebruik door de lokale gemeenschap. De groep rekent daarvoor ook op medewerking van het gemeentebestuur.

De drie andere kerken (plus de pastorijen van Vurste en Baaigem) zijn gemeentebezit en horen dat voor ons ook te blijven! Bovendien zijn het alle drie beschermde monumenten.

Toch wil de bestuursmeerderheid deze gebouwen blijkbaar van de hand doen. Groen is het daar niet mee eens.

Het gaat om cultuurhistorisch erfgoed dat een belangrijke culturele en sociale rol kan vervullen die de gemeente niet uit handen mag geven. Voor Baaigem en Vurste zijn er al heel wat fraaie plannen gegroeid uit het verenigingsleven voor een zinvolle bestemming.

De kerk van Semmerzake leent zich met haar bijzonder orgel tot een hoogwaardige culturele bestemming.