04 apr 2018

Groenkrant lente 2018

Onderstaande artikels verschenen in het lentenummer 2018 van onze Groenkrant, die einde maart / begin april in Gavere bedeeld werd.

Wat is de toekomst van de radar in Semmerzake? 

radar Semmerzake

Door het samenvoegen van de militaire en burgerlijke luchtverkeerscontrole zal de verkeersleiding uit Semmerzake
verdwijnen. De radar zelf zal zo goed als zeker blijven.

Voor Groen is dit het uitgelezen moment om de radar veiliger te maken en na te denken over wat kasteel Grenier en het militair domein kunnen betekenen voor de Gaverse gemeenschap.

Nergens anders staat dit soort radar zo dicht bij een woonkern. De vragen van burgers die zich zorgen maken over de gevolgen van de radarstraling op de gezondheid wimpelt het gemeentebestuur af. Men beweert dat de straling onder de wettelijke normen blijft. Buitenlandse onderzoeken die wel op risico’s wijzen, legt men naast zich neer. Voor onafhankelijk onderzoek is er politieke wil noch geld. Bij de installatie van de radar werd gesteld dat hij best op een platform van zo’n 12 meter hoog zou staan. Dan zou men de straling beter op het luchtruim kunnen richten, wat de risico’s sterk zou inperken. Om budgettaire redenen ging dat niet door. Onze oplossing? De middelen die men nu bespaart door de samenvoeging, kunnen dienen om zo’n platform te financieren.

Wat er met de luchtmachtkazerne aan de Molenstraat zal gebeuren, is nog onduidelijk. Zal het al jaren leegstaande kasteel Grenier verkocht worden? De gemeente weet naar eigen zeggen van niets. Hét moment om te onderzoeken wat ze kunnen betekenen voor de Gaverse gemeenschap, vinden wij.

VEILIG VERKEER EN RUIMTELIJKE ORDENING

Er is de voorbije jaren hard gewerkt aan het wegennet van Gavere. Dat was hoognodig, maar er is nog werk aan de winkel.

Met de fiets

Vooral de auto kwam aan zijn trekken bij de wegenwerken. Voor de fietsers was er alleen maar de vernieuwing van het fietspad langs de Dorpsstraat (Semmerzake) en de Leenstraat (Vurste). Een goede zaak, alleen jammer van de betonnen klinkers - asfalt rijdt veel comfortabeler - en van het fietspad dat twee keer verengt tot een suggestiestrook.
Goede initiatieven, maar het werk is nog niet af. Als we meer mensen (veilig) op de fiets willen krijgen, moet investeren in fietspaden een prioriteit zijn. Aan twee rampgebieden voor fietsers is nog niets gedaan: de Stationsstraat en de Baaigemstraat.
In de Eeckhoutstraat is een afscheiding nodig tussen de auto's en het tweerichtingsfietspad. Nu snijden auto's de weg af over het fietspad, zonder dat ze in de bochten zicht hebben op aankomende fietsers.
De snelheidszones (30-50-70) zijn een goed principe. Op verschillende plaatsen staan ze echter nog onveilige snelheden toe voor auto’s. Denk maar aan de Dorpsstraat in Semmerzake.


Met de trein

De treinverbinding naar Oudenaarde en Gent is een tikkeltje verbeterd dankzij de nieuwe uurregeling van de NMBS. Goed. Wat kan nog beter? Veilig met de fiets naar het station. Een kleine asverlegging in de Stationsstraat, waar fietsers ineens op de rijbaan moeten, zou geen overbodige luxe zijn (zie foto). Wij willen ook een degelijke fietsenstalling. Nu is er te weinig plaats en staan de fietsen te dicht bij elkaar. 

Asper Stationsstraat

Een andere ruimtelijke ordening

Onze ruimtelijke ordening kampt met een chaotische erfenis en nieuwe initiatieven dreigen het probleem nog groter te maken. Dat geldt in het bijzonder voor Asper. Terwijl daar nu al verkeersoverlast is, komt er nog een bedrijvencentrum en extra bebouwing bij. Daarom blijven we het verzet tegen de verkaveling “Ommegang” steunen en aanmoedigen.
Er is ook te veel versnippering in de ruimtelijke ordening in Gavere. De heraanleg van de Markt, de inplanting van de sporthal, de invulling van het OCMW-terrein, de wegenwerken van “Dwars door Gavere”... het had beter op elkaar afgestemd kunnen worden in een weloverwogen en met de burgers overlegd masterplan.

 

BOUWEN AAN GOAVERE STATIE? ALLEZ GIJ!

Stationsbuurten  hebben vaak een slechte reputatie. Ons station Gavere-Asper doet zijn best om aan dat beeld te beantwoorden. De silo's van het verlaten veevoederbedrijf staan er weg te roesten en verderop woekeren leegstand en verval. Alleen de gerechtelijke molen maalt er nog, met de traagheid die grote zaken past.

Hoe kon het zover komen? Eerst werd de site opgekocht door een overnemer die al snel terugkwam op zijn belofte om het bedrijf verder te zetten. Hij verkocht het door aan een projectontwikkelaar. De projectontwikkelaar kreeg een vergunning voor een ambitieus ontwerp (de "Goaverse Statie") met een woontoren, assistentieflats en winkels. De buur zag daar een bedreiging in voor zijn eigen ambities en stak van wal met een langdurige beroepsprocedure tegen het ontwerp. Dan was de projectontwikkelaar weer aan zet: vorige zomer diende hij een nieuw, afgeslankt ontwerp in. Dat omvat enkel nog de ombouw van de oudste silotoren tot een luxueus flatgebouw met winkels op het gelijkvloers en flink wat parkeerplaatsen. Hij kreeg de nodige vergunningen. Alweer ging de buur in beroep. Een rij door hem opgekochte woningen langs de Stationsstraat blijft intussen verder verkrotten.
Het grootste slachtoffer van deze situatie is het algemeen belang. De buurt degenereert tot een stadskanker. Zo helpen enge privébelangen een buurt om zeep. Het is nochtans een buurt waar een duurzaam woonproject met een mix van woonvormen een meerwaarde zou betekenen. Groen wil dat de overheid het heft in handen neemt om kordaat orde op zaken te stellen.

 

KORTE NIEUWTJES.

SOCIALE WONINGEN OF NIET?

Op het terrein tussen Markt, Molenstraat en Onderstraat wil het OCMW al langer 24 nieuwe sociale woningen bouwen. De gemeente kocht dit terrein over maar zou plots afstappen van de sociale woningbouw. Om plaats te maken voor een prestigeproject? De nabijheid van openbaar vervoer en publieke voorzieningen maakt deze ligging nochtans ideaal voor sociale woningbouw.

NIEUWE SPORTHAL?

Voor de nieuwe sporthal wil het bestuur nog voor de zomervakantie de procedure opstarten voor ontwerp én uitvoering. Sportverenigingen mogen al hun wensen voor de inrichtingnaar voor brengen. Maar nog steeds zijn er geen financiële middelen begroot. Wij staan positief tegenover een nieuwe sporthal, maar hebben onze vragen bij de ongewone aanpak.

DE SHERIFF EN DE BOEMERANG

In 2010 kocht toenmalig "sheriff" burgemeester Hugo Leroy samen met zijn echtgenote een perceel grond van het OCMW aan, hoewel zoiets bij wet verboden is. Een benadeelde kandidaat-koper stapte naar de rechtbank. Na een lange procedureslag werd deze verkoop nu definitief ontbonden door het Hof van Beroep. In het verleden namen Gavere Durft en N-VA Leroy zwaar voor op de korrel voor deze onwettige transactie. Nu ze hem net als hun lijstduwer binnenhaalden, zorgt deze veroordeling toch wel voor een heus boemerangeffect.

STATIEGELD - ZWERFVUIL: 1-0

Zwerfvuil is ook in Gavere een plaag.

Opruimacties van scholen, zorginstellingen zoals Borgwal en verenigingen zijn verdienstelijk, maar het blijft vechten tegen de bierkaai. Sensibilisering levert maar matig resultaat op en betrappen en bestraffen blijft moeilijk.

Er is een beweging op gang gekomen om het anders aan te pakken: de statiegeldalliantie. Dit verbond van gemeenten, verenigingen en bedrijven wil de Vlaamse regering overhalen om statiegeld op drankverpakkingen in te voeren. Dit zou het volume zwerfvuil tot 40% kunnen verminderen. Naast de winst voor het milieu zou dit ook het budget van de gemeenten
ten goede komen. Want zwerfvuil opruimen kost elk jaar wel 155 miljoen euro aan onze gemeenten.

Al meer dan vijftig Vlaamse gemeenten sloten zich aan bij deze alliantie. Groen Gavere stelde voor om toe te treden tot de statiegeldalliantie op de gemeenteraad van februari. Die was het project unaniem gunstig gezind. Onze afvalintercommunale IVM startte recent een werkgroep rond statiegeld en zwerfvuil. Gavere wil daar het statiegeld bepleiten voor alle negentien gemeenten van de intercommunale. Om dan, hopelijk, allen samen aan te sluiten. We duimen ervoor en volgen het op!

 

 

DIKKELVENNE: HECTARES BOS TEGEN DE VLAKTE

kapD201801-1

In Dikkelvenne zorgde het kappen van drie hectare bos voor verbijstering. De kap was toegestaan door het agentschap Natuur en Bos, want ze valt niet onder de bevoegdheid van de gemeente. Voor zo'n grote oppervlakte is dat eigenlijk niet logisch. Groen vraagt de gemeente om veel alerter te zijn op het beheer en behoud van bossen, ook als het privébossen betreft waarover ze niet het beschikkingsrecht heeft.

 

RAADPLEGING HERAANLEG MARKT

Markt_Gavere_-_Oost-Vlaanderen_-_België

De markt van Gavere is niet mooi of gezellig. Alle handelszaken lopen er leeg. De markt leeft niet. Het is hoogstens een grote parking. Het bestuur organiseerde een ontwerpatelier voor de markt. Burgers konden hun ideeën spuien over de toekomst van de markt. Dat werd in goede banen geleid door een ontwerpbureau dat aan de slag ging met de input voor een voorontwerp. Wat zijn we benieuwd! 


OMMEGANG VERTRAAGD

Ommegang-landschap-LB

Zit de omstreden verkaveling in Asper in een doodlopend straatje? Het verwachte masterplan is er nog steeds niet. Blijkbaar zorgt een dwarse voetweg op het terrein voor problemen. De ontwikkelaar wil de voetweg laten opheffen omdat die zijn plannen in de weg zit. We krijgen stilaan de indruk dat men het project over de verkiezingen van oktober wil tillen. Wij blijven in elk geval tegen, voor én na 14 oktober! 


BURGERCOÖPERATIE ENERGIE?

solar-panels-in-sun-with-blue-sky

In onze regio startte onlangs Stroomvloed, een burgercoöperatie die investeert in streekgebonden duurzame energie. In de buurgemeenten werd dit positief onthaald. Groen vroeg zich af of Gavere dit steunt, maar de burgemeester wil er niet op ingaan omdat het een privé-intiatief is. Zijn partijgenoot minister Tommelein is als minster van Energie wel voor zulke initiatieven gewonnen. Wij ook!

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.