Vernieuwde werking Groen Gavere

04 Oktober 2020

Vernieuwde werking Groen Gavere

Nieuwe leden ondersteunen de kernwerking van Groen Gavere

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 was het wat stiller op de site van Groen Gavere.

Nele, Jef en Sarah hebben in de gemeente- en OCMW-raad vanaf januari 2019 sterk oppositie gevoerd.

De huidige meerderheid vertoont volgens ons te weinig initiatief om werk te maken van een sterk Gavers beleid. Zo bevat het meerjarenplan heel veel doelstellingen, maar blijven de acties uit. In het meerjarenplan is er nagenoeg geen geld voorzien voor acties rond klimaat en milieu. Wel kan er b.v. € 7.000.000 opzij gezet worden voor een nieuwe sporthal. Niet echt consequente keuzes volgens ons!

De doorstroming van deze info naar onze Groen-leden en sympathisanten was de voorbije maanden echter beperkt. Dankzij de inbreng van enkele nieuwe leden en de enthousiaste voortzetting van engagementen van anderen verandert dit nu! 

Een eerste stap is de opfrissing van de website. In november 2020 mag je het Huis aan Huis-blad van Groen Gavere in de bus verwachten!