PATSTELLING OP GEMEENTERAAD – SPORTHAL - NOODFONDS CORONAMAATREGELE

22 Oktober 2020

PATSTELLING OP GEMEENTERAAD – SPORTHAL - NOODFONDS CORONAMAATREGELE

Patstelling op gemeenteraad

Op de Gaverse gemeenteraad kwam het maandagavond (19/10/2020) tot een patstelling. De krappe meerderheid van 12 raadsleden op 23 was niet meer, door de corona-gerelateerde afwezigheid van één van de schepenen. Er werd door de oppositie (Groen – Gavere Durft – N-VA) niet voor elk punt een stemming gevraagd, maar wel voor het bestek van de nieuwe sporthal en de bestemming van de fondsen uit het “noodfonds coronamaatregelen”. Die stemmingen liepen dus uit op een staking van stemmen - 11 voor, 11 tegen dus. Wellicht zal de meerderheid op een volgende gemeenteraad deze punten opnieuw agenderen om toch haar slag thuis te halen.

Voor het “noodfonds” hadden we volgende tegenargumenten:

Het voorstel “noodfonds” houdt geen rekening met de reële noden van de verenigingen, maar gaat uit van een forfaitaire tegemoetkoming, die sommige te goed bedeelt en andere in de kou laat. Er is ook een wanverhouding tussen de sectoren: sportverenigingen lopen weg met het leeuwendeel (meer dan 64.000€ samen), jeugd krijgt samen 22.500€, maar (socio-)culturele verenigingen blijven in de kou met samen slechts zo’n 12.000 euro. Het is ook helemaal niet duidelijk of het restbedrag van 44.000 euro dat men reserveert voor logistieke en materiële ondersteuning voldoet.

Voor de argumenten waarom we tegen het bestek voor de sporthal verwijzen we naar de bijlage.

We wisten van bij het begin dat de krappe meerderheidscoalitie een risico vormt voor de bestuurbaarheid van de gemeente. Groen streeft naar een constructieve oppositie. We stemmen op grond van degelijke argumenten. We zijn dus niet zomaar bereid om de meerderheid te depanneren als ze niet voltallig op de raadszitting aanwezig kan zijn.

Wij willen voor cruciale dossiers op basis van inhoudelijk overleg tot gemeenschappelijke voorstellen komen die de grens meerderheid/oppositie overstijgen, in het belang van de hele bevolking die we vertegenwoordigen. We denken daarbij niet enkel aan de sporthal, maar ook aan klimaatplan, ruimtelijke ordeningsbeleid, verkeer en mobiliteit. Het moet mogelijk zijn om rond deze cruciale punten tot breed gedragen projecten te komen waarin alle fracties zich kunnen vinden.