Onze visie

 Groen Gavere bouwt mee aan een vooruitstrevende, sociale en duurzame gemeente die meegaat met de tijd, waar het goed leven is voor alle Gaverlingen, jong en minder jong.

·         Wij streven naar een aangename en gezonde woonomgeving, met respect voor het landelijke karakter van onze gemeente, en behoud van groen en open ruimte.

·         Comfort en veiligheid in het lokale verkeer is voor ons een strijdpunt, met speciale aandacht voor de zachte weggebruikers en een degelijk openbaar vervoer.

·         Milieubewustzijn en duurzaamheid staan bovenaan onze agenda, met het oog op de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. De gemeente moet daarbij een voorbeeldfunctie vervullen door in haar eigen infrastructuur en werking duurzaamheid voorop te stellen.

·         Wij zetten ons in voor een bruisend verenigingsleven met cultuur en sport, ontspanning en ontmoeting voor allen in het teken van het Gaverse gemeenschapsgevoel. 

·         Wisselwerking tussen bestuur en burgers is in onze ogen een pijler voor een deugdelijk beleid, met zoveel mogelijk inspraak en burgerparticipatie.

·         Aandacht en zorg voor wie het moeilijk heeft in de soms harde wereld van vandaag is voor ons een vanzelfsprekendheid. Wij geven Gavere een hart voor maatschappelijk zwakkeren.

·         Groen maakt gelukkig, kiezen voor onze weg leidt naar een evenwichtig, welvarend en harmonieus samenleven. 

Deze uitgangspunten geven wij concreet vorm in ons groen beleidsprogramma