Ons programma

 

De verkiezingskoorts herleeft al her en der. Wij willen het over inhoud hebben en zetten in op leefbaarheid. We zien drie grote krachtlijnen.

RUIMTELIJKE ORDENING

Groen Gavere wil inzetten op maximaal behoud van groen en open ruimte. Dit door een bouwstop in alle woonuitbreidingsgebieden, en dus vernieuwbouw en inbreiding in de woonkernen. Concreet een halt aan de verkaveling “Ommegang” in Asper en een ecologisch woonproject op de “site Leroy” aan het station. Een ontmoetingsruimte in de kern van elke deelgemeente is ook een must. Wij willen verloederde buurten opwaarderen, ongebruikte kerkgebouwen herbestemmen en meer openbaar groen.

WELZIJN EN LEEFMILIEU

Werken aan welzijn en leefmilieu via het OCMW of sociaal huis dat naast individuele hulpverlening ook werk maakt van samenlevingsopbouw. Het verenigingsleven verdient meer ondersteuning vanuit het gemeentebestuur en een betere infrastructuur. Adviesorganen krijgen weer een actieve rol en wij willen werken aan de kwaliteit van ons gemeentelijk onderwijs.


LEEFBAAR VERKEER EN MOBILITEIT

We willen de (her)aanleg van degelijke voet- en fietspaden, fietsstraten en trage wegen en een uitbreiding van zone 30. Het opwaarderen en afstemmen van bus- en treinverkeer en regelmatige verbindingen is dringend. Ook het station verdient een betere uitrusting (veilige fietsenstalling, comfortabele wachtruimte,...).

STRATEGIE

Om inhoudelijke doelstellingen te realiseren, is een goed verkiezingsresultaat nodig.

In 2006 en 2012 vormde Groen een kartel met sp.a. In 2012 is dat kartel ons zuur opgebroken: zonder overleg sloot sp.a op de verkiezingsavond al een bestuursakkoord met Open-VLD en CD&V, zonder enige inhoudelijke afspraak. Alles draaide rond verdeling van postjes.

Het mooie gemeenschappelijke programma van Groen en sp.a verdween in de lade. De rood-groene thema’s sneuvelden. Met pijn in het hart verbraken we het kartel en kozen voor de oppositie. De sp.a-schepen liep mee aan de hand van de OpenVLD en woog nauwelijks op het beleid. We zien bij de Gaverse sp.a momenteel geen aanzet naar vernieuwing of koerscorrectie. Met de andere oppositiefracties zijn de verschillen in prioriteiten en algemene maatschappijvisie te groot om samen naar de kiezer te trekken.
Groen staat wel open voor samenwerking met kritische burgers uit het middenveld. Dat kan met een open Groen-lijst, een Groen-plus initiatief of eventueel zelfs een nieuwe lokale lijst rond sociaal-ecologische strijdpunten. Met als speerpunten: verkeer, woonbeleid, ruimtelijke ordening.

Bekijk hier ons volledige uitgebreide programma

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.