Rita Seerden

Voor een waardig alternatief

Rita woont sinds vele jaren in Dikkelvenne en had een lange carrière in de theaterwereld.
Voor haar is Groen “het waardig alternatief”. Omdat het gedachtegoed getuigt van
respect voor al wat leeft: mens, dier, natuur.
Voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Voor het behoud van ons
ecologisch en sociaal evenwicht en van ons landschappelijk patrimonium. Voor een
vriendelijk, menselijk beleid, omdat welzijn méér betekent dan alleen welvaart.