Geen veilig verkeer zonder goede ruimtelijke ordening

25 April 2018

Geen veilig verkeer zonder goede ruimtelijke ordening

Er is de voorbije jaren hard gewerkt aan het wegennet van Gavere. Dat was hoognodig, maar er is nog werk aan de winkel. Met de fiets Vooral de auto kwam aan zijn trekken bij de wegenwerken. Voor de fietsers was er alleen maar de vernieuwing van het fietspad langs de Dorpsstraat (Semmerzake) en de Leenstraat (Vurste). Een goede zaak, alleen jammer van de betonnen klinkers - asfalt rijdt veel comfortabeler - en van het fietspad dat twee keer verengt tot een suggestiestrook. Goede initiatieven, maar het werk is nog niet af. Als we meer mensen (veilig) op de fiets willen krijgen, moet investeren in fietspaden een prioriteit zijn. Aan twee rampgebieden voor fietsers is nog niets gedaan: de Stationsstraat en de Baaigemstraat. In de Eeckhoutstraat is een afscheiding nodig tussen de auto's en het tweerichtingsfietspad. Nu snijden auto's de weg af over het fietspad, zonder dat ze in de bochten zicht hebben op aankomende fietsers. De snelheidszones (30-50-70) zijn een goed principe. Op verschillende plaatsen staan ze echter nog onveilige snelheden toe voor auto’s. Denk maar aan de Dorpsstraat in Semmerzake. Met de trein De treinverbinding naar Oudenaarde en Gent is een tikkeltje verbeterd dankzij de nieuwe uurregeling van de NMBS. Goed. Wat kan nog beter? Veilig met de fiets naar het station. Een kleine asverlegging in de Stationsstraat, waar fietsers ineens op de rijbaan moeten, zou geen overbodige luxe zijn (zie foto). Wij willen ook een degelijke fietsenstalling. Nu is er te weinig plaats en staan de fietsen te dicht bij elkaar.  Een andere ruimtelijke ordening Onze ruimtelijke ordening kampt met een chaotische erfenis en nieuwe initiatieven dreigen het probleem nog groter te maken. Dat geldt in het bijzonder voor Asper. Terwijl daar nu al verkeersoverlast is, komt er nog een bedrijvencentrum en extra bebouwing bij. Daarom blijven we het verzet tegen de verkaveling “Ommegang” steunen en aanmoedigen. Er is ook te veel versnippering in de ruimtelijke ordening in Gavere. De heraanleg van de Markt, de inplanting van de sporthal, de invulling van het OCMW-terrein, de wegenwerken van “Dwars door Gavere”... het had beter op elkaar afgestemd kunnen worden in een weloverwogen en met de burgers overlegd masterplan. Stationsstraat Asper: fietsers moeten onbeschermd van het fietspad uitwijken naar de suggestiestrook.