15 okt 2018

15 oktober - Een dag na de verkiezingen

Gavere, een dag na de verkiezingen...

Met bijna 11% van de stemmen en twee zetels in de gemeenteraad heeft Groen het ook in Gavere goed gedaan, met dank aan onze kiezers.  We vinden het belangrijk om ook na de verkiezingen open te communiceren over onze standpunten.

We kwamen net iéts te kort om de zittende meerderheid te onttronen. Hoe gaat dit nu verder?

Open VLD, CD&V en sp.a sluiten dus de rangen om hun afgezwakte meerderheid verder te zetten, met 12 van de 23 raadsleden. Dat Open VLD als grootste partij met 9 zetels het initiatief neemt voor een coalitievorming is normaal. Dat ze onmiddellijk twee verliezende partijen mee in de boot neemt om de macht te consolideren is minder vanzelfsprekend. Het spook van de voorakkoorden heeft weer zijn werk gedaan in de coulissen van de macht. Het machtsspel van de oude politieke cultuur? .

Groen wordt uitgenodigd om te onderhandelen over een verruiming van die nipte meerderheid. We  beraden  ons daarover. Op de verkiezingsavond hebben we al publiek duidelijk gemaakt dat wij hoe dan ook vasthouden aan de breekpunten van ons beleidsprogramma: behoud van open ruimte, geen woonuitbreidingsgebieden aansnijden en dus geen Ommegang-verkaveling!  Dit is onze voorafgaande voorwaarde om enige onderhandeling aan te vatten. Verder zullen we de krachtlijnen van ons beleidsprogramma op tafel leggen, zoals:

  • de objectieve herevaluatie van de sporthal-plannen;
  • de opmaak van een masterplan voor ruimtelijke ordening en woonbeleid van de toekomst;
  • een nieuw mobiliteitsplan dat de zachte weggebruikers centraal plaatst, onder andere door uitbreiding van de zones 30 tot alle dorpskernen.

 

We houden u op de hoogte van het verdere verloop!

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.