21 mei 2018

Groen opgemerkt aanwezig op opening "Dwars door Gavere" met flyeractie

Gavere hield een feestje om de opening te vieren van "Dwars door Gavere" (heraanleg Kasteeldreef-Molenstraat). We zijn blij dat de werken voltooid zijn. We namen de gelegenheid te baat om onze groene visie op veilig verkeer in Gavere naar voor te brengen in een flyer (zie lager).  Dat we er de sfeer inhielden kan je merken op deze foto's!   

Nele komt in actieJef, Nele, Harm, Frank

"beginnen we, of doen we nog een klapke?"                   Jef, Frank, Nele, Harm-Atlas (hij torst de toekomst)

Amai die trappen, is dat Montmartre aan de Schelde?  -  Wijntje valt mee, maar duurzame bekers???

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

STANDPUNT GROEN GAVERE OVER VEILIG EN VLOT VERKEER. 

Vandaag vierden wij dat de werken aan Dwars door Gavere voltooid zijn.
Deze belangrijke verkeersader door Gavere heeft lang moeten
wachten op de broodnodige vernieuwing. Beter laat dan nooit.

 • Wat wij graag anders hadden gezien op deze route:
  · een afzonderlijk fietspad over de hele lengte van de weg, het wisselen
    naar fietssuggestiestroken verhoogt nu de kans op ongevallen ;
  · een voorziening voor overdekte fietsenstalling, niet iedereen komt
    met de auto naar de Markt ;
  · van de brug tot aan de Warande volledige zone 30 invoeren met een
    snelheidsremmende inrichting, wat nu niet het geval is. Wij zien
    nu al dat het doorgaand verkeer zich niet houdt aan de 30 km/u;
  · bredere en beter zichtbare oversteekzones voor voetgangers, zeker
    ter hoogte van de Markt.

In de mobiliteit van de toekomst staan veilig en comfortabel stappen en fietsen voorop.
Met deze Dwars door Gavere is het werk niet af.  Er zal nog hard –en beter-gewerkt moeten
worden aan een degelijke verkeersinrichting in onze gemeente.

Enkele concrete voorstellen:
· een oplossing voor de aanslepende fietsonveiligheid in de Stationsstraat en een moderne fietsenstalling    
  bij het station, zodat het aantrekkelijk wordt om naar het station te fietsen ;

· heraanleg van het gevaarlijke fietspad langs de Baaigemstraat;

· de snelheidszones 30-50-70 beter aanpassen aan de veiligheid van voetgangers en fietsers;

· dringend meer aandacht voor verkeersveiligheid aan onze schoolpoorten ;

Wij pleiten voor een nieuw mobiliteitsplan dat vertrekt vanuit voetgangers, jonge en minder jonge 
fietsers en openbaar vervoer, als alternatieven voor het toenemend auto- en vrachtverkeer door de 
dorpskernen. 

GROEN staat klaar om deze zaken in de volgende bestuursperiode grondig aan te pakken.

Steun ons met uw stem.

Harm, Frank, Nele, Jef, ze zien wie jij niet ziet....                               De voorbereiding, verdraaid....